Texte Legal

Segons estableix la Llei 34 / 2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’ofereix a tots els usuaris i visitants la informació legal relativa a la societat propietària del lloc Web ubicat a la direcció d’Internet www.serestalslp.cat

OBJECTE SOCIAL:

SERESTAL, S.L.P. ofereix serveis de les professions de Gestor Administratiu, Agent de la Propietat Immobiliària, Administrador de Finques i Titulat Mercantil i Empresarial.

DADES IDENTIFICATIVES:

SERESTAL, S.L.P.
CIF: B-08784878
Avinguda de Barcelona, 45
08720 Vilafranca del Penedès
Mail: estalell@serestalslp.cat
Web: www.serestalslp.cat

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 23862, Foli 199, Full nº B62006.

DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els continguts proporcionats per SERESTAL, S.L.P. (gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació) estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de SERESTAL, S.L.P. La cessió d´ aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts. La propietat intel·lectual s´ estén, a més a més del contingut inclòs a SERESTAL, S.L.P., a les marques, rètols, signes distintius o logos que apareixen a la web, titularitat de SERESTAL, S.L.P., així com del domini www.serestalslp.cat. L’ús no autoritzat de la informació continguda en la web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS:

Els enllaços que puguin aparèixer en aquesta pàgina tenen només finalitat informativa. SERESTAL, SLP rebutja la responsabilitat sobre del contingut, veracitat i errors en aquestes pàgines Web per no estar operades ni controlades per SERESTAL, S.L.P.. La única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l'accés a una informació que pot ser del seu interès i no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de SERESTAL, S.L.P..

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB:

1.- Mitjançant les presents condicions d’ús, SERESTAL, S.L.P., regula l’accés a aquesta pàgina web i la posada a disposició de la informació que es troba a la mateixa, per part dels seus clients i altres usuaris de la Xarxa. Aquestes condicions d’ús tenen caràcter indefinit. No obstant, SERESTAL, S.L.P. podrà, en qualsevol moment, modificar-les o introduir nous termes, publicant-les en aquesta web i sense necessitat d’avís previ.

2.- Pel sol ús d’aquesta web, l’usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents condicions d’ús.

3.- L’ús d’aquesta web, així com la informació continguda al mateix es, en principi, de caràcter gratuït, sens perjudici de què en qualsevol moment SERESTAL, S.L.P. pugui modificar aquesta condició.

4.- SERESTAL, S.L.P., en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l´ usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos. L’usuari s’obliga a no fer ús de la web ni de la informació continguda en la mateixa per a la realització d’activitats contràries a les lleis, la moral, a l’ordre públic o contràries a les presents condicions d’ús. En cas contrari, podrà incórrer en responsabilitats penals, civils i/o administratives.

5.- SERESTAL, S.L.P. no serà responsable per error o omissió en la informació continguda a les pàgines d’aquesta web ni en el seu accés.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLES:

Allò no previst en aquestes condicions d’ús, així com la seva interpretació i resolució de conflictes que puguin sorgir en relació a les mateixes, serà resolt segons la legislació espanyola, i es sotmetrà a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Vilafranca del Penedès.

Tel: 938 920 092
Avinguda de Barcelona, 45 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)   Tel. 93 892 00 92   Fax. 93 892 29 04   estalell@serestalslp.cat

© 2010 Serestal, slp   |   Texte legal   |   Protecció de dades