Jurídic - Mercantil
El nostre equip de professionals l’ofereix el servei d’assessorament i gestió en qualsevol tràmit jurídic de l’ambit empresarial i particular.
  • Constitució de societats mercantils.
  • Constitució de comunitats de béns.
  • Constitució de societat civils.
  • Adaptació i transformació de societats.
  • Modificació d’estatuts.
  • Dissolució de societats.
  • Contractes mercantils.
  • Contractes de compravenda.
  • Arrendaments urbans i rústics.
  • Procediments cadastrals.
  • Successions hereditàries i donacions.
  • Constitució, modificació i extinció de drets reals.
  • Reclamació d’impagats.
  • Procediments concursals.
  • Adequació a la Llei de Protecció de dades personals.
  • Llei de segona oportunitat.
  • Acord extrajudicial de pagaments.
  • Processos hipotecaris o d’exclusió habitacional i reestructuració de deutes.
Tel: 938 920 092
Avinguda de Barcelona, 45 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)   Tel. 93 892 00 92   Fax. 93 892 29 04   estalell@serestalslp.cat

© 2010 Serestal, slp   |   Texte legal   |   Protecció de dades