Assessoria Laboral
Aquest departament l’assesorarà sobre tot allò relacionat amb la plantilla de la seva empresa, des de les modalitats de contractació vigents, la confecció de tots els documents i declaracions necessaris, fins l’assitència a inspeccions davant l’Autoritat Laboral:
 • Altes, variacions i baixes als règims:
  • General
  • Autònoms
  • Agrari

 • Confecció de contractes de treball.
 • Control de venciment dels contractes.
 • Confecció de pròrrogues de contractes.
 • Seguiment i aplicació de convenis col·lectius.
 • Càlcul i confecció de nòmines.
 • Confecció de documents de cotització.
 • Càlcul i confecció de quitances.
 • Documents de final de contracte.
 • Documents d’acomiadament.
 • Tramitació d’I.T. (malaltia, accident).
 • Declaracions de retencions a compte I.R.P.F.
 • Certificats (I.R.P.F., atur, drets ...).
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Assistència a inpeccions.
 • Eros.
 • Inscripcións R.E.A.
 • Tramitació i comprovació de pensions:
  • Jubilació
  • Invalidesa
  • Viduïtat i orfandat
Tel: 938 920 092
Avinguda de Barcelona, 45 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)   Tel. 93 892 00 92   Fax. 93 892 29 04   estalell@serestalslp.cat

© 2010 Serestal, slp   |   Texte legal   |   Protecció de dades